O bohu.sk

Židia – Izraelci sa mali Jahveho svojho Boha pridŕžať celým srdcom a mali plniť všetky Jeho príkazy. Vo svedectve starej zmluvy sa ale dozvedáme, že neustále zlyhávali – nepočúvali Boha Jahveho, ale obracali sa k modlám, bôžikom, sochám a podobne. Tieto činy sa v Biblii nazývajú smilstvo. Smilstvo voči Bohu. O tom je aj verš z tohto týždňa evanjelizačného kalendáru, nad ktorým sa zamýšľame.

Ich skutky im nedovoľujú vrátiť sa k svojmu Bohu; lebo duch smilstva je v nich a Hospodina nepoznávajú.

Oz 5/4

Židia sa obracali na modli – ich kňazi – tá vraj duchovná elita – smilnila. Podvádzali Boha s bôžikmi a modlami. Mali jednoduchú úlohu – dodržiavať vernosť a vieru voči svojmu Bohu – zlyhávali stále dookola.

A čo my a naše kresťanské duchovné elity? Pridŕžame sa jedine Boha? Sú naši kňazi/farári/pastori naprieč cirkvami verní Bohu? Asi ťažko.

Vymysleli sme si mnoho modiel, ku ktorým sa upiera náš zrak. Modla je niečo, na čo sa spoliehame, ku čomu máme úctu a veríme, že nám to ovplyvní život. No naše modli nás nikdy nebudú brať na zodpovednosť – Boh nás ale bude brať na zodpovednosť.

No naše modli nás nikdy nebudú brať na zodpovednosť – Boh nás ale bude brať na zodpovednosť.

Tieto modli, s ktorými smilníme nazývame mnohými názvami. Patróni, sochy svätých. Máme zaručené sväté predmety, ktoré nás ochránia – relikvie, sväté vody, svätého otca na zlatom tróne, pátričky, amulety, obrazy, povery a mnoho iného.

Ja verím, že je to zle a je to preto, lebo:

Ich skutky im nedovoľujú vrátiť sa k svojmu Bohu; lebo duch smilstva je v nich a Hospodina nepoznávajú.

Oz 5/4

Nekráčajú s Bohom. Smilstvo voči Bohu neberú ako problém. Nenasledujú Jeho príkazy. Odklonili sa od Boha. Všetko sa deje kvôli ich vlastným skutkom. Vďaka tomu aké učenie napr. rímska katolícka cirkev učí. Vďaka tomu, čo robia kňazi a papaláši z Ríma. Vďaka odklonu od Biblických právd. Vďaka týmto veciam – vďaka týmto skutkom sa nemôžu cirkvi navrátiť k Bohu. Ani rímska katolícka cirkev sa nemôže navrátiť k Bohu. Je to hrozné počuť – oni nepoznajú Boha, lebo je v nich duch smilstva.

Odklon od Písma katastrofa istá

Ak sa vy osobne chcete vrátiť k Bohu, tak sa odvráťte od všetkého , čo odporuje Biblii. Pre celú cirkev je to absolútne nemožné, museli by odvolať obrovské množstvo učenia a uznať si chybu.

Odvráťte sa od zlých skutkov – proste o odpustenie. Smilstvo voči Bohu nebude nepotrestané.

Existuje východisko? Áno. Osobne sa navrátiť k Bohu – zbaviť sa modiel.

Musíš to spraviť ty sám osobne – nečakaj, že to cirkev spraví hromadne – nespraví – hierarchia cirkvi si myslí, že konajú správne a dobre, tak ako si to mysleli aj židia – ale my teraz vieme, že Ich skutky im nedovolili vrátiť sa k Bohu. Rímska cirkev svoje učenie nezmení – možno nasadí iný kabát, ale zmena ….

Nenechajme sa oklamať.

evanjelizačný kalendár 2020 týždeň 6