O bohu.sk

Pýcha verzus Boh. Ako Boh reaguje na pýchu? Ako ty reaguješ na pýchu? Len pár otázok na zamyslenie. Poďme sa spolu zamyslieť nad Božím slovom, ktoré je v piatom týždni evanjelizačného kalendáru 2020 a tiež hovorí niečo viac o pýche a Božom postoji. Poďme na to.

Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň.

Iz 2/11

Ak ťa otravuje pýcha ľudí. Ak ťa hnevá, ak ťa dráždi, tak sa na to s prepáčením vykašli. Lebo všetky pyšné oči sa nakoniec sklopia pred Bohom. Radšej skúmaj seba. Nie si aj ty pyšný? Nie je tvoj hnev len čistá závisť? Neprejavuje sa tvoja vlastná pýcha? Nepovyšuješ sa nad ľuďmi? Dajme si pozor!!!

Jahve Boh určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce, proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké.

Iz 2/12

Vyvyšuješ sa? Daj si pozor. Ak si u seba našiel neičo, čo som spomínal, tak pros Boha, aby ti odpustil, lebo keď nastane ten deň, kedy Hospodin príde, aby otriasol zemou, tak ľudia vlezú do skalných jaskýň a do dúpät zeme z hrôzy. Vieme si to predstaviť, aké hrozné to musí byť? Ja si to radšej nechcem predstaviť. Viem ale, že v ten deň, ktorý môže kedykoľšvek prísť – aj zajtra, aj dnes, tak chcem byť s Bohom zmierený.

A ty? Si pripravený predstúpiť pred Boha? Pred Boží hnev?

Toto zamyslenie je nad veršom z Evanjelizačného kalendára.

evanjelizačný kalendár 2020 týždeň 5