O bohu.sk

Kde je pravda?

30.03.2020Báseň

Čomu veriť, keď svet tak mnoho náboženstiev poskytuje,

katolíci, evanjelici, baptisti, či jehovisti …

kde pravda skrytá je?

Bibliu predsa všetky kresťanské cirkvi majú,

ale v jej výklade sa vôbec nezhodujú.

Veľa hádok, vojen kvôli náboženstvám vzniklo,

takým spôsobom však ku poznaniu pravdy nepreniklo.

Hľadajúci hriešnici cirkvi opúšťajú,

lebo vytúženú pravdu v nich nenachádzajú.

Túžia po pokoji, odpustení, istote života večného,

náboženstvo je len o nádeji, obradoch, chýba vzťah Otca nebeského.

Kde hľadať, kde je tá pravda skrytá?

Vzhliadni na Spasiteľa, Pána Ježiša Krista!

Pozri na Jeho život, aký bol,

On nech je tvojho rozhodovania vzor!

Drž sa pevne slov, ktoré hovoril,

pravdu len v nich vyjavil.

– J.M.