O bohu.sk

Postoj kresťana má byť taký, že tu na zemi v tomto živote sme len dočasne. Všetko, čo tu vlastníme si do hrobu a do kráľovstva nebeského nevezmeme. Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim.

Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; Jahve dal, Jahve aj vzal, nech je požehnané meno Jahveho.

Jób 1/21

Jób zažil veľa zlého – stratil takmer všetko. Verím, že väčšina ľudí by na Jóbovom mieste prepadla zúfalstvu, reptaniu, nadávkam a neviem čomu všetkému. Obviňovali by sme všetkých naokolo – spoločnosť a hlavne Boha. Prečo to Boh dopustil? Nenávidím a nechcem takého Boha. Nesľubuje mi Boh požehnanie a hojnosť?

Možno máš hrdinské reči – Ja by som reagoval v pokore ako Jób. – Naozaj? Ktovie ako by to bolo. Máme tendencie prikrášľovať samých seba. Fandíme si, ale pravda sa ukáže keď ako sa vraví, príde na lámanie chleba. Vtedy sa ukáže ako sme na tom. Buď podľahneme a budeme reptať, alebo až neuveriteľne vyznáme, pri hocičom, čo by sme stratili, čo by sa nám stalo – Jahve dal, Jahve aj vzal, nech je požehnané meno Jahveho!!!!!

Aký je postoj kresťana? Už vieš? Aký je tvoj postoj?

Verím, že je nad čím premýšľať.

Toto zamyslenie je nad veršom z Evanjelizačného kalendára.

evanjelizačný kalendár 2020 týždeň 4