O bohu.sk

Bezstarostne si ľahnúť a prebudiť sa s dôverou v Boha – chceš?

1.02.2020Evanjelizačný kalendár, Evanjelizačný kalendár 2020, Zamyslenia

Kto z nás môže povedať, že Hospodin mi dvíha hlavu keď klesám? Kto povie, že jeho slávou nie je úspech, peniaze, rodina ale Boh? Kto z nás vie vyznať, že Jahve ho podopiera? Odpovedz si na tieto otázky v tichosti – popremýšľaj.

Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu. Keď nahlas volám k Hospodinovi, On mi odpovedá zo svojho svätého vrchu. Sela. Ľahol som si a zaspal som; prebudil som sa, lebo Hospodin ma podopiera.

Ž 3/4-6

Ak neviem na tieto otázky odpovedať kladne, tak sú tu ďalšie otázky – túžim po tom, aby to bola v mojom živote pravda? Chcem Hospodina za svoj štít, ktorý nič neprerazí? Za ktorý sa viem kedykoľvek skryť? Chcem si bezstarostne ľahnúť a prebudiť sa s dôverou, že sám Boh ma podopiera? Áno? Tak obrazne povedané utekaj k Božím nohám. Skloň sa s pokorou pred Ním. Pros Ho o zmenu vo svojom živote. Pros Ho o vieru. Prichádzaj za Ním vo viere, že ťa vypočuje.

Vieš čo? Boh vidí tvoje srdce aj tvoje myšlienky. Keď ku Nemu budeš nahlas z celého srdca volať – On ti odpovie zo svojho svätého vrchu. Vyskúšaj to – modli sa – pros – zápas o svoju dušu, aby si aj ty vyznal slová tohto žalmu.

Nech ti Boh pomáha.

Je nad čím premýšľať.

Toto zamyslenie je nad veršom z Evanjelizačného kalendára.

evanjelizačný kalendár 2020 týždeň 3