O bohu.sk

Falošný učitelia – ako ich spoznať?

31.03.2020Evanjelizačný kalendár, Evanjelizačný kalendár 2020, Zamyslenia

Biblický návod ako spoznať falošných učiteľov. Chceš aj ty vedieť ako spoznať falošných učiteľov v cirkvi? Otvor si Písmo a študuj.

Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, pokryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú biľagované svedomie, zabraňujú ženiť sa (a prikazujú) zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu.

1 Tim 4/1 – 3:

Už od dôb Pána Ježiša, od dôb kedy chodil po tejto zemi, až do dnešných dôb a až do dôb budúcich budú, sú a boli znamenia posledných časov. V tomto verši čítame niektoré veci, ktoré sa majú diať. Je tu niekto kto zabraňuje  ženiť sa a nejesť určité pokrmy, aj napriek tomu, že ich stvoril Boh. Teda dve veci. Pozrieme sa na to ešte hlbšie.

Tieto učenia šíria podľa Biblie tí, ktorí odpadli od viery – teda nie sú z Boha – namiesto Bohom sa riadia diablom – teda bludným duchom, ich učenie je démonické a sú to falošní učitelia.

Rekapitulujem – ak niekto zabraňuje ženiť sa a zabraňuje jesť nejaký pokrm – tak sa drží diabolského učenia a nie je z Boha. Je falošný učiteľ.

Kto v dnešnej dobe zabraňuje ženiť sa?

Mne napadá len rímskokatolícka cirkev (ďalej RKC), ktorá zabraňuje ženiť sa tomu, kto chce byť kňazom. Ak chceš byť kňaz budú ti brániť ženiť sa.

Tí čo poznali pravdu od Boha, tak vedia, že čo Boh stvoril, to môžeme z ďakovaním požívať.

Kto zabraňuje požívať pokrmy? Tu sa dá vymenovať viac organizácií. Z kresťanských sú to adventisti a znovu RKC. Skúmajme Písma a držme sa pravdy. Nepridŕžajme sa démonických učení tých, čo odpadli od viery. Nebuď súčasťou bludného učenia od falošných učiteľov. Daj si pozor! Majú pokrivené, biľagované svedomie. Nemajú zábrany šíriť toto učenie a vyvyšovať to za učenie od Boha.

Ty sa drž Pravdy – Biblie!

Znovu opakujem:

Never falošným, démonickým učiteľom. Nebudú mať zábrany klamať a protirečiť si. V RKC je jasné jedno – hocičo čo sa prijalo do učenie tejto cirkvi, či z pohanstva, či z čohokoľvek, sa týmto prijatím považuje za sväté aj keď to odporuje Božiemu slovu.

NEVER TOMU – VER BOHU!!!

evanjelizačný kalendár 2020 týždeň 7