O bohu.sk

Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!

1.10.2020Zamyslenia

Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti! Mt 7/23

Kto povedal tieto slová? Komu boli nasmerované? Pohanom? Izraelcom? Hriešnikom? Ak si myslíš, že áno, tak sa mýliš. Boli nasmerované tým, ktorý sami o sebe vraveli toto: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene?

Povedali to tí, čo si o sebe mysleli, že sú kresťania. Vyznávali meno Pánovom. Prorokovali v Jeho mene. Robili divy. Ale aj tak počuli tie hrozné slová, ktoré nechcem nikdy počuť na svoju adresu: Nikdy som vás nepoznal.

Je to hrozné počuť, že niekto kto robil divy a prorokoval, tak toho Boh nikdy nepoznal. Možno si teraz hovoríš, a čo s tým? Ako sa ja môžem rovnať niekomu kto prorokoval a robil divy? Bude mňa Boh poznať? Ako to je?

Verím, že život s Bohom a to, či ťa Boh bude nakoniec poznať nie je merateľné divmi, zázrakmi a nábožnými rečami. Nenechajme sa tým zmiasť.

Verím, že musíme žiť život v pokore a pokání pred našim Bohom. Máme sa snažiť prechádzať tesnou bránou, plodiť dobré ovocie, počúvať a plniť Božie slovo.

Tak nech nám Boh pomáha. Amen.